Info plus, 13. septembar 2022.

Spread the love

U cilju prevladavanja ekonomske i inflatorne krize te posledica suše za poljoprivrednike definisano nekoliko mera pomoći.

Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština 21. septembra započinje s novim ciklusom pružanja besplatne pravne pomoći, 21-og ovog meseca biće u Markušici, a 28. septembra u Borovu.

U Gradskom muzeju Vukovar održana početna konferencija EU projekta “(P)ozdravi život”, čiji je cilj prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti.

Preminuo Kornelije Kovač.

Info plus počinje u 17 časova.