Grad Vukovar i Liga protiv raka održali početnu konferenciju EU projekta “(P)ozdravi život”

U Gradskom muzeju Vukovar danas je održana početna konferencija EU projekta “(P)ozdravi život”. Reč je o projektu čiji je nosilac Grad Vukovar, a njegov cilj je povećanje svesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja čestih malignih bolesti kod muškaraca i žena te povećanje znanja o odgovornom zdravstvenom ponašanju.

– Grad Vukovar privukao je još jednom bespovratna sredstva u okviru poziva Ministarstva zdravstva “Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2”, uz pomoć naše Razvojne agencije VURA-e i našeg partnera na projektu Lige protiv raka Vukovar. Mi smo i ovaj put, u okviru projekta kojeg smo nazvali “(P)ozdravi život”, prikupili bespovratna sredstva u iznosu od nešto manjem od 350 hiljada kuna – rekao je Josip Paloš, pročenlik Upravnog odeljenja za društvene delatnosti grada Vukovara.

U sklopu ovog projekta planirane su četiri radionice na kojima će biti predavanja lekara iz različitih područja, a kroz koje će građani imati veliku korist budući da će se kroz njih promovisati zdravlje i prevencija raznih bolesti.

Ahnetka Stjepanović, magistra sestrinstva predstavlja aktivnosti projekta “(P)ozdravi život”

Pored Grada Vukovara i Razvojne agencije Vukovarsko-sremske županije (koja je projekat izradila i aplicirala na fondove Evropske unije), u provođenju projekta učestvuje Liga protiv raka Vukovar čiji je predsednik specijalista opšte hirurgije doktor Mario Begović koji zbog poslovnih obaveza nije mogao prisustvovati konferenciji. Aktivnosti projekta predstavila je potpredsednica Lige protiv raka magistra sestrinstva Ahnetka Stjepanović.

– Aktivnosti su vezane uz edukaciju i važnost odlaska na preventivne preglede. Kompletan program koncipiran je i vezan uz važnost odlazaka na redovne preventivne preglede. Govorimo o karcinomu grlića maternice, što znači da je to više vezano uz žensku populaciju. O važnosti odlazaka na redovne prerglede i važnosti samopregleda dojki biće govora na radionici u oktobru. Bazirali smo se i na nešto na čega naša populacija manje obraća pažnju, a to su različite patološke promene u oralnoj šupljini. O tome će biti govora na radionici koja će biti održana u prvom mesecu sledeće godine – pojasnila je Stjepanovićeva.

Projekat završava Festivalom zdravlja koji će biti održan u aprilu sledeće godine, a u njega će biti uključeni učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola kojima će se prezentovati odgovorno zdravstveno ponašanje.

– Prva planirana radionica biće u oktobru tako da se nadamo da će sve dobro proći. Celi iznos projekta je sufinansiran iz bespovratnih sredstava Evropskog socijalnog fonda, u iznosu od gotovo 350 hiljada kuna, od čega 85 % sufinasira Evropska unija, a ostalih 15 % je sufanansirano iz budžeta Republike Hrvatske – rekla je voditeljka projekta Suzana Begonja.

Projekat je počeo 24. maja ove godine, a traje godinu dana. Organizacija konferencije finansirana je u okviru Operativnog programa Efikasni ljudski potencijali 2014.-2020. iz Evropskog socijanlog fonda.

S.M.