Proglašena prirodna nepogoda zbog suše na području Vukovarsko-sremske županije, poljoprivrednici iz Borova štete mogu prijaviti počev od srede, 7. septembra

Spread the love

Zbog velikih materijalnih šteta na ratarskim i povrtlarskim kulturama prolećne setve te dugogodišnjim nasadima, nastalih tokom juna, jula i avgusta ove godine, kao posledica suše i ekstremno visokih temperatura, danas je proglašena prirodna nepogoda za područje Vukovarsko-sremske županije.
 
Poljoprivrednici iz Borova štete na ratarskim i povrtlarskim kulturama prolećne setve te dugogodišnjim nasadima, mogu prijaviti u Opštini Borovo od srede, 7. septembra zaključno sa 14. septembrom, u vremenu od 7,30 do 14 časova i 30 minuta.
 
Poljoprivrednici su prilikom podnošenja prijave dužni dati sledeće podatke: OIB, dokaz o vlasništvu/posedu nekretnine, sa površinom i vrstom poljoprivredne kulture (prijavni list iz ARKOD-a, vlasnički list, ugovor, posedovni list) i potpisati izjavu da usevi/dugogodišnji nasadi nisu osigurani kod ovlaštene osiguravajuće kuće, navode iz Opštine Borovo.