Grad Vukovar predstavio Akcijski plan održivog energetskog razvoja

Spread the love

U gradskoj većnici Vukovara održano je Javno predstavljane SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagođavanje na klimatske promene Vukovara koji provodi Upravno odeljenje za komunalnu privredu i graditeljstvo grada Vukovara u saradnji sa firmom SENSUM d.o.o. iz Zagreba.

Izrada dokumenta sufinansirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, a cilj je osvestiti važnost provođenja mera iz plana te povećati alate i instrumente ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama na područjima koji mogu uticati na poboljšanje energetske i klimatske politike.

Pročelnica Ureda gradonačelnika, Ivana Mujkić rekla je da je Grad Vukovar jedan od 107 potpisnika Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju i da je u skladu s tim dužan, da prema smernicama Evropske unije izradi Akcijski plan energetski održivog razvoja i klimatskih promena, na koji javnost ima mogućnost izjašnjavanja do 30. septembra.

Po rečima autora nacrta i predstavnika firme SENSUM d.o.o. Daniela Rodika, Akcijski plan će doneti 21 meru ublažavanja klimatskih promena.

– To su mere koje grad već provodi, mere energetske obnove javnih i stambenih zgrada, zgrada komunalnog i uslužnog sektora, zatim mere povećanja udela obnovljivih izvora energije, postavljanje fotonapona na javne zgrade, zamene fosnilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije. Zatim elektrifikacija saobraćaja kao jedna od mera koja je dosta bitna i koja će smanjiti emisije stakleničkih plinova i poboljšanje javne rasvete. Druge mera su mere prilagođavanja. Svedoci smo sve intenzivnijih klimatskih promena i sve jačih efekata na društvo i ljude, tako da smo u četiri segmenta grada Vukovara, u sektoru zdralja, poljoprivrede, turizma i vodosnabdevanja, analizirali glavne rizike te pretnje i doneli neke od mera na prilagođavanje klimatskim promenama. To će biti sistemi navodnjavanja za poljoprivredu, zatim ozelenjavanje grada, a popularna mera je i postavljanje zelenih krovova i vrtova – rekao je Rodik.

– Mere su zadane do 2030. godine. Glavni cilj Akcijskog plana je smanjiiti emisiju CO2 za čak 60 %, za čega mislimo da je, s obzirom na trenutnu energetsku situaciju, jako bitno. U samom planu piše koliko će se sa svakom merom uštedeti. Procena za domaćinstvo je da se sa solarima može uštedeti čak i više od 50% električne energije. Nedavno je ukinut i PDV na fotonaponske panele tako da je investicija još povoljnija. Smatramo da će se morati, a i da će biti od interesa za sve da se što više koristi energija sunca, obnovljivi izvori energije kako bi se ne samo smanjile emisije nego kako bi se smanjili troškovi u domaćinstvima, ali i u javnim zgradama i u komercijalnom sektoru – pojasnio je predstavnik firme SENSUM d.o.o. iz Zagreba.

S.M.