Opština Negoslavci: Od ovog meseca uslugu sakupljanja komunalnog otpada obavljaće firma Komunalac d.o.o. Vukovar

Spread the love

Iz Opštine Negoslavci obaveštavju meštane da će firma Komunalac d.o.o. Vukovar od ovog meseca obavljati javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području te opštine. Odvoz mešanog komunalnog otpada obavljaće se kao i do sada svake srede u mesecu.

U 9. mesecu odvoz otpada obavljaće se putem crnih vrećica namenjenih za sakupljanje mešanog komunalnog otpada, a koje će zaposlenici Komunalca i Opštine podeliti svim meštanima 5. septembra.

Troškove odvoza komunalnog otpada za 9. mesec, kao i troškove nabavke plastičnih vrećica snosiće Opština Negoslavci.

Odvoz mešanog komunalnog otpada nastaviće se obavljati putem zelenih kanti nakon što zaposlenici firme Komunalac d.o.o. propisno označe kante.

Odvoz papira i plastike ide putem plavih i žutih kanti, prema rasporedu koji će meštanima Negoslavaca dostaviti Komunalac.