Info plus, 11. avgust 2022.

Zahvaljujući projektu “Š-OLD-ER”, finansiranom iz Evropskog socijalnog fonda, opštine Erdut i Šodolovci kroz razvoj socijalnih usluga i programa povećale socijalnu uključenost i zapošljivost ranjivih grupa.

U Sigurnoj kući Vukovarsko-sremske županije danas je smešteno 12 korisnika, žena žrtava porodičnog nasilja i njihove dece. Od početka pandemije broj savetovanja i smeštaja u Sigurnoj kući povećao se za 25 odsto.

Nakon reorganizacije rada u julu prošle godine članovi Srpskog demokratskog foruma danas su mahom mladi, visokoobrazovani pripadnici srpske zajednice. O njihovom položaju i perspektivi razgovarali smo sa izvršnim direktorom SDF-a, pravnikom Jovanom Vlaovićem.

Info plus počinje u 17 časova.