Erdutska kula biće rekonstruisana, pri kraju izrada projektne dokumentacije

Opština Erdut i Turistička zajednica opštine Erdut provode projekat „Erdutska kula – izrada projektne dokumentacije za potrebe obnove kulturne baštine na području opštine Erdut” . Cilj ovog projekta je da se stvore preduslovi za obnovu i stavljanje Erdutske kule u funkciju održivog razvoja turizma, a time i razvoja lokalne privrede uz očuvanje kulturnih vrednosti.

Projekat je vredan milion i 130 hiljada kuna, od čega su 960 hiljada kuna bespovratna sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj, saznajemo od voditeljke projekta Sonje Klajić.

– S obzirom da je Erdutska kula jedino zaštićeno kulturno dobro na području naše opštine i jedno od najznačajnijih kulturnih dobara na području cele županije, nama je bio cilj da ovim projektom stvorimo kvalitetnu projektno-tehničku dokumentaciju, kojom ćemo u budućnosti aplicirati na neke druge pozive kako bi se pristupilo samoj realizaciji izrađene dokumentacije konkretnim radovima na kuli jer je unazad dvadesetak godina puno dokumentacije izrađeno, ali ništa konkretno se nije radilo na kuli – kazala je Sonja Klajić.

Kako će izgledati rekonstrukcija Erdutske kule, ispričao nam je Željko Peković iz firme Core d.o.o. iz Dubrovnika koja radi projektno-tehničku dokumentaciju.

– Mi ćemo rekonstruisati delove kaštela koji su srušeni i koji se sada vide samo u naznakama u temeljima. Te delove ćemo dozidati. Što se tiče glavne kule u njoj imamo više slojeva odnosno pregrađivana je višekratno tako da ćemo međuspratne konstrukcije izvesti od modernih materijala, uglavnog od čelika i drva tako da ćemo moći kroz nju proći putem stepeništa i jednog lifta izaći na svod kule s koje će biti divan vidikovac prema Dunavu – pojašnjava glavni projektant dodajući da će deo ostataka kule biće ostavljen kakav jeste, a mauzolej u podrumskim delovima kule biće arheološki istražen.

Erdutska kula predstavlja vizuelni simbol Erduta i čitave opštine, istakla je Jovana Ilišević, direktorica Turističke zajednice opštine Erdut.

– Kula je srednjovekovna građevina, spominje se najčešće 15. vek dakle srednji vek. Sazidana je na lesnoj terasi i omeđena Dunvaom. Nigde nema zapisa ko ju je sazidao i zbog čega i iz tog razloga se veruje da je bila vojno utvrđenje. Ona je jedno vreme bila i grobnica čuvene porodice Adamović-Čeh sa kraja 18. i početka 19. veka, a koji su bili vlasnici Erdutskog dvorca i Erdutske vinarije. Njihovi grbovi se mogu videti na ulazu u četvrtastu Erdutsku kulu. Danas nam je kula vidikovac odnosno neka vrsta atrakcije na koju najčešće dolaze turisti koji obilaze najčešće vinske podrume Opštine Erdut, 11 malih vinara i veliku Erdutsku vinariju. Verujemo da će se njenim uređenjem i adaptacijom povećati njena atraktivnost i na neki način, privući veći broj posetilaca – zaključila je direktorica Turističke zajednice Opštine Erdut.

D.B.