Pet miliona kuna za proizvođače koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Vlada je na sednici u četvrtak usvojila 5 miliona kuna vredan Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro u cilju prilagođavanja poljoprivredne delatnosti na takvim gazdinstvima.

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisano je 1.130 arheoloških kulturnih dobara, a velik deo njih smešten je na poljoprivredno obradivim katastarskim česticama. Takve poljoprivredne površine zahtevaju dodatna ulaganja i troškove te posebne načine obrade zemljišta, a neretko se nalaze na područjima koja imaju i određena dodatna prirodna ograničenja.

Program predstavlja mogućnost potpore kao kompenzacije za smanjenu dohodovnost zbog obveze poštivanja propisa o propisa o zaštiti kulturne baštine. Sufinanciraće se priprema poljoprivrednog zemljišta i obnova zapuštenih poljoprivrednih površina u iznosu do 7.500 kuna po hektaru, izrada tehničke dokumentacije do 50 % od ukupnog iznosa te nabavka mehanizacije i alata do 85 % od ukupnog iznosa troška – u iznosu do 50 hiljada kuna.