Vukovarsko-sremska županija dodelila sredstva za aktivnosti sportskih udruženja

Vukovarsko-sremska županija je u u svom budžetu obezbedila 400 hiljada kuna za sufinansiranje aktivnosti udruženja iz područja sporta u 2022. godini.

– Odaziv je bio velik, ukupan broj udruženja koja su se kandidovala bio je 135. Neka od njih nisu prošla na konkursu iz različitih razloga. Ukupno 124 udruženja podelila su iznos od 380 hiljada kuna, a svako udruženje dobilo je do sedam hiljada kuna- rekao je Mario Meštrović, pročelnik Upravnog odeljenja za sport, mlade i demografiju. Nakon dve pandemijske godine, sportska udruženja su se vratila svojim redovnim aktivnostima.

– Naša udruženja postala su vrlo aktivna i na konkursima koje raspisuje Ministarstvo turizma i sporta gde se isto tako ove godine javio veliki broj i verujem da će u idućem periodu kad Ministarstvo bude objavilo rezultate konkursa biti puno udruženja s područja naše županije – dodao je pročelnik.

Ugovore o sufinansiranju predstavnicima udruženja je u Vinkovcima uručio župan Damir Dekanić.

– Veliki je broj udruženja, sredstva su ograničena, neće dobiti previše, ali dobiće dovoljno da im malo pomognemo u njihovom radu. Ovo je i prilika da se malo okupimo i čujemo iz prve ruke ono što ih eventualno smeta ili što će pohvaliti pa da u sledećim konkursima i uopšteno saradnji županije i sportskih udruženja imamo bolju komunikaciju i omogućimo im veća sredstva – rekao je župan dodajući da je zadovoljan radom udruženja u sportu.

– Živost sportskih udruženja je iznad svih očekivanja jer s vrlo malim sredstvima imaju velike aktivnosti, a usuđujem se reći i velike sportske uspehe postižu u krugu svog delovanja – zaključio je župan.

D.B.