Dožupan Srđan Jeremić na sastanku u Ministarstvu obrazovanja založio se za uvođenje atraktivnih i lako zapošljivih obrazovnih profila u srednjim školama

Zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić boravio je u sredu u Zagrebu gde se sastao s direktorom Uprave za nacionalne manjine Nandorom Čapom i načelnikom Sektora za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Milanom Vukelićem.

Teme radnog sastanka odnosile su se prvenstveno na školovanje učenika, pripadnika srpske zajednice, na području Vukovarsko-sremske županije na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po modelu A, ističe Jeremić.

– Polazeći od činjenice da je Vukovarsko-sremska županije osnivač većine osnovnih i svih srednjih škola na svom području razgovarali smo o stanju u školstvu i obrazovanju pripadnika srpske zajednice te šta bi se trebalo i moglo učiniti zajedničkim angažmanom kako bi se ovo obrazovanje unapredilo – rekao je u izjavi medijima zamenik vukovarsko-sremskog župana.

Predstavnike Ministarstva informisao je da je Vukovarsko-sremska županija ispunila svoju zakonsku obavezu, vezano za imenovanje članova školskih odbora iz reda srpske zajednice u svim osnovnim i srednjim školama, vodeći računa o broju učenika pripadnika srpske zajednice, kao i o odluci županijske Skupštine o prihvaćanju Statuta za šest osnovnih škola u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A, čime su stvorene pretpostavke za normalan i redovan rad ovih školskih ustanova.

Broj upisanih učenika u osnovne i srednje škole u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu sličan je brojkama iz prethodnih godina,  što nam daje razlog za određeni optimizam – ocenio je Jeremić.

Na sastanku je ukazano i na problematiku upisa u srednje škole.

–  Zajednički zaključak je da direktori škola trebaju da usmere pažnju na uvođenje atraktivnih i lako zapošljivih obrazovnih profila, kako bi privukli učenike završnih razreda osnovnih škola da srednjoškolsko obrazovanje nastave u školama na području grada Vukovara. To bi učenicima srpske nacionalnosti omogućilo nastavak školovanja na svom maternjem jeziku i pismu, lakše pronalaženje posla po završetku školovanja, školama da upišu sva odeljenja koja planiraju svojim planom i programom, a učenicima i roditeljima manje troškove, ukoliko deca ne bi morala da putuju u udaljenije gradove. U tom smislu inicijativa treba biti na srednjim školama, ali podršku trebaju dobiti, kako od Vukovarsko-sremske županije, tako i od resornog Ministarstva – zaključio je Jeremić.