Borovo: Predstavljen 8. LAG Konkurs LAG-a Srem za poljoprivrednike, prijave od 20. jula

LAG Srem objavio je 8. LAG Konkurs za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gazdinstava”. Rok za ponošenje prijava je od 20. jula do 22. avgusta. Kako bi se poljoprivrednici upoznali s konkursom u Borovu je u sredu održana informativna radionica, u organizaciji Opštine Borovo, na kojoj je konkurs predstavio Dejan Ljikar, administrativni saradnik LAG-a Srem.

– Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Konkursu iznosi 1.127.340 kuna, a visina potpore po nosiocu projekta 15.000 €, odnosno 112.734,00 kuna. Biće odobreno 10 projekta. Prihvatljiva ulaganja su kupovina domaćih životinja i podizanje trajnih nasada, takođe kupovina novih traktorskih priključaka i opreme – ističe Dejan Ljikar.

Poljoprivrednicima je savetovao da ne čekaju zadnji rok za prijavu jer će u slučaju jednakog broja bodova kod prijava prednost imati poljoprivrednici koji su prijavu poslali ranije. 

Na konkurs se mogu javiti poljoprivrednici iz Grada Iloka, naselja Mirkovci, koje administrativno pripada Vinkovcima, iz Sotina i Lipovače, naselja u sastavu grada Vukovara te opština Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Stari Jankovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja i Markušica.

D.Zečević