Konkursi za obrazovanje budućih policajaca

U toku su dva konkursa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Jedan se odnosi na upis u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023. godini. Rok prijave je 15.avgust. Planiran je upis 480 polaznika. Program će započeti u skladu s epidemiološkom situacijom u to vreme, najranije 19. septembra, a polaznici će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu s potrebama službe.

Drugi konkurs se odnosi na upis u III. razred Policijske škole „Josip Jović“, a rok prijave je 1.avgust. Policijska škola upisuje 100 učenika za sticanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023. godini za potrebe MUP-a i 25 učenika za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Zainteresovani moraju imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja.

Više informacija o konkursima može se pronaći na internetskoj stranici MUP-a.