Ministarstvo poljoprivrede objavilo Konkurs iz Programa ruralnog razvoja za male klaonice

Ministarstvo poljoprivrede juče je objavilo Konkurs iz Programa ruralnog razvoja za provođenje tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice. Konkurs ima za svrhu povećanje vrednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju odnosno rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja ili kupovine pokretnih klaonica, a vredan je 20 miliona kuna.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (mikro, mala i srednja preduzeća) te velika preduzeća koja imaju odobren objekat kojim su registrovane za preradu poljoprivrednih proizvoda, a koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta konkursa na e-savetovanju (17. jun 2022.) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog porekla.

Prihvatljivi korisnici su i fizičke i pravne osobe (mikro, mala i srednja preduzeća), koje nisu registrovane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta konkursa na e-savetovanju, pod uslovom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahteva za isplatu imaju odobren objekat za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog porekla.

Rok za podnošenje zahteva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahteva za potporu je od 6. septembra do 8. novembra 2022. godine, a sve detaljnije informacije mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva poljoprivrede.

Izvor foto: Službena stranica Ministarstva poljoprivrede