ZVO: Održana izveštajno-izborna Skupština

Treća izveštajno-izborna Skupština Zajedničkog veća opština sinoć je održana u Srpskom domu u Vukovaru. Ovom prilikom usvojeni su izveštaji o radu Zajedničkog veća opština, finansijski izveštaj i izveštaji ustanove u kulturi Srpskog kulturnog centra Vukovar.

Na Skupštini su donesene i odluke o razrešenju i imenovanju dva nova predsednika Odbora. Umesto Nebojše Vidovića na čelo Odbora za kulturu i sport izabran je Veljko Maksić, a na mesto Srđana Kolara na čelo Odbora za medije, informisanje i veru izabrana je Jadranka Jaćimović-Ivan.

Iz Odbora za priznanja Zajedničkog veća opština rekli su da je Srpski kulturni centar za dobijanje plakete predložio profesoricu Maru Bekić Vojnović, a Veće srpske nacionalne manjine Opštine Borovo je za dobijanje povelje predložilo Dečji vrtić “Zlatokosa” Borovo.

Na Skupštini je je direktor ustanove u oblasti kulture Srpski kulturni centar Srđan Sekulić podneo izveštaj o radu u prošloj godini, rekavši da je ona bila obeležena pandemijom koronavirusa. Tokom prošle godine SKC Vukovar izdao je pet naslova, rad je bio usmeren i na digitalizaciju arhivske građe eparhije osečkopoljske i baranjske, a afirmisali su i rad biblioteke Zaharije Orfelin koja deluje pri SKC-u Vukovar.