Od 1. jula prevoz putnika u Vukovaru ponovo preuzima Čazmatrans, cena karte 5 kuna

Kako su najavili iz gradske uprave, od 1. jula ove godine komunalni linijski prevoz putnika na području grada Vukovara, na temelju Ugovora o koncesiji, obavljaće “Čazmatrans Vukovar d.o.o.” Cena karte u jednom smeru biće 5 kuna.

Iz Grada Vukovara izrazili su zadovoljstvo što su putem postupka za dodelu koncesije za obavljanje komunalne delatnosti komunalnog linijskog prevoza putnika na području grada Vukovara, u vreme krize uspeli dodatno sniziti cenu gradskog linijskog prevoza.

Vukovarski penzioneri starosti 65 godina i više i dalje ostvaruju pravo na sufinansirani gradski prevoz od strane Grada Vukovara pod istim uslovima, a mesečne pokazne karte koje je za mesec jul overio dosadašnji koncesionar “Slavonija bus d.o.o.” važiće tokom jula za prevoz autobusima firme “Čazmatrans Vukovar d.o.o.”.

Mesečne pokazne karate za penzionere starosti 65 godina i više, od avgusta će izdavati “Čazmatrans Vukovar d.o.o.”, u prostorijama glavne autobuske stanice i to od 20. u mesecu za idući mesec.

Foto: Grad Vukovar