Rebalansom budžeta Opština Borovo osigurala sredstva za školsku prehranu

Rebalansom budžeta na sinoć održanoj sednici Opštinsko veće opštine Borovo osiguralo je sredstva za školsku prehranu dece u školskoj 2022./2023. godini, o čemu je izvestio načelnik Zoran Baćanović.

– Na poslednjoj Koordinaciji župana Damira Dekanića sa gradonačelnicima i načelnicima, župan i pročelnik za društvene delatnosti izložili su plan za finansiranje prehrane u osnovnim školama na području naše županije. Od čelnika jedinica lokalne samouprave zatraženo je da podrže taj plan finansijskim okvirom. Opština Borovo je na ovoj sednici izdvojila rebalansom 59 hiljada kuna. Jedan deo školske prehrane plaća Vukovarsko-sremska županija, a drugi resorno Ministarstvo. To znači da će sva naša deca u Osnovnoj školi Borovo imati u potpunosti besplatnu prehranu – rekao je u izjavi za Radio Borovo načelnik Zoran Baćanović.

I nakon poslednjeg rebalansa budžeta, plan za ovu godinu ostaje isti, 24 miliona i 412 hiljada kuna.

Na sednici su usvojene i odluke o donošenju III. Izmena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra mesta i IV. Izmena i dopuna Prostornog plana uređenja Opštine Borovo, što je preduslov za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe i generalno uređenje centra mesta.

Prema rečima načelnika Baćanovića biće otvorena i javna rasprava koja će trajati 30 dana.

– Svaki meštanin će imati mogućnost uvida u izmene i dopune Detaljnog plana uređenja centra mesta i prostorno-planske dokumentacije te izneti svoje primedbe, predloge i sugestije na predložene izmene i dopune. Nakon toga će ta odluka biti poslata svim nadležnim telima na očitovanje, da o njoj daju svoje mišljenje te usvojena kao konačan dokument. Očekujem da će taj postupak biti dovrešen do kraja godine – ističe načelnik Baćanović, koji se osvrnuo i na predstojeće generalno uređenje centra mesta.

– Biće objavljen Javni poziv s propisanom nagradom za najbolje idejno rešenje. Ove izmene prostorno-planske dokumentacije i Detaljnog plana uređenja centra mesta su predradnja ili uslov da bi se moglo pristupiti izradi najboljeg idejnog rešenja. Očekujem da će ta procedura, odmah po usvajanju ovih prostorno-planskih dokumenata biti završena, da bi s proleća imali idejno rešenje i projektnu dokumentaciju, kako bi u potpunosti, u naredne 2-3 godine, uredili centar mesta, koji bi s izgradnjom nove upravne zgrade Fudbalskog kluba “Sloga”, Doma za starije i nemoćne i generalnom obnovom hrama Svetog Stefana bio reprezentativan centar, kakav Borovo zaslužuje – navodi Baćanović. 

Na sednici Opštinskog veća opštine Borovo usvojen je i Etički kodeks nosilaca političkih dužnosti Opštine Borovo.

– Zakon o sprečavanju sukoba interesa nalaže da se ova oblast uredi na nivou lokalne zajednice i da se donese Etički kodeks koji bi se odnosio na nosioce političkih dužnosti. To se prvenstveno odnosi na članove Opštinskog veća, članove radnih tela Oštinskog veća i opštinskog načelnika. Cilj je da se spreči sukob između javnog i privatnog interesa, omogući veća transparentnost u obavljanju dužnosti i onemoguće koruptivne aktivnosti u smislu primanja nekih usluga i poklona – navodi Nikolić.

Predviđeno je i osnivanje tela za praćenje primene Etičkog kodeksa, o čemu bi Opštinsko veće opštine Borovo trebalo da odluči na sledećoj sednici.

–  Primenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Veće časti, čiji članovi su vanstranačke ličnosti, koje uživaju ugled u društvenoj zajednici – pojašnjava Nikolić.

Iako neće imati široku primenu Etički kodeks, zaključio je Nikolić, ima i preventivnu ulogu u sprečavanju sukoba interesa i korupcije.

Između ostalih, na sednici su usvojene i odluke o izmenama i dopunama budžeta Dečjeg vrtića “Zlatokosa” te Plana upisa dece za pedagošku 2022./2023. godinu. Usvojen je i izveštaj o finansijskom poslovanju opštinskog komunalnog preduzeća “Eko-Dunav d.o.o.” za 2021. godinu.

Na kraju sednice nezavisni većnik Mijodrag Zec, koji živi u neposrednoj blizini dečjeg igrališta na Crepuljama, požalio se na remećenje javnog reda i mira od strane adolescenata koji se okupljaju na igralištu noću, remeteći njegov mir i noćni odmor, zbog čega je, kako je rekao, više puta intervenisala i policija. Budući da je igralište neograđeno lopta nekoliko puta dnevno završi u njegovom dvorištu, a zbog udaraca loptom, kaže Zec, oštećena je i fasada kuće. Načelnik Baćanović složio se da je ovo igralište u najlošijem stanju od svih dečjih igrališta i da će u budžetu za iduću godinu biti obezbeđena sredstva za njegovo ograđivanje i sanaciju. Predsednik Opštinskog veća opštine Borovo Duško Drobić predložio je da se noćna rasveta gasi u 23 časa, što bi onemogućilo okupljanje omladine noću i remećenje javnog reda i mira. Takođe predloženo je da se uputi dopis Policijskoj stanici Vukovar s ciljem pojačanog nadzora od strane policije.

D.Zečević