Centru za mlade Dalj odobren novi projekat

Centar za mlade Dalj potpisao je 8. juna s Osječko-baranjskom županijom Ugovor za projekat “Tradicionalno nasleđe kao inspiracija”. Projekat je odobren za finansiranje iz Javnog poziva za finansiranje programa i projekata udruženja od interesa za opšte dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava budžeta Osječko-baranjske županije za 2022. godinu, područje 1. Program iz područja brige o penzionerima i poboljšanje kvaliteta života starih osoba.


– Opšti cilj projekta je poboljšati kvalitet života starih osoba iz ruralnog područja kroz uključivanje u aktivnosti u zajednici. Specifični ciljevi projekta su poboljšati kvalitet života starijih osoba s područja naselja Dalj kroz uključivanje u aktivnosti projekta, omogućiti mladim osobama sa ruralnog područja sticanje veština starih zanata kroz učešće na radionicama štrikanja ili pletenja, podići svest lokalnog stanovništva o važnosti uključivanja starijih osoba u aktivnosti u zajednici te o važnosti međugeneracijske solidarnosti i sinergije koja ima pozitivan efekat na kvalitet života lokalnog stanovništva svih dobnih grupa – navodi voditeljka projekta Milica Sevkić.

Predviđeno trajanje projekta je tri meseca, a planirani početak septembar ove godine. Biće organizovane četiri radionice, a radovi će biti izloženi na Gužvarijadi u Dalju u oktobru ove godine.

Centar za mlade Dalj dugi niz godina sarađuje sa Udruženjem penzionera i oštećenih penzionera Opštine Erdut u Dalju, čiji će članovima mladima pokazati umeće ručnog rada.

Informacija o zvaničnom početku projekta biće objavljena na Facebook profilu Centra za mlade Dalj, koji poziva zainteresovane mlade s područja Opštine Erdut da se prijave za učešće na radionicama.