Završen drugi krug pružanja besplatne pravne pomoći građanima

Završen je drugi krug pružanja besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije, koje svojim delokrugom rada pokriva Zajedničko veće opština iz Vukovara.

Predstavnici Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština besplatnu pravnu pomoć pružali su u opštinama Borovo, Markušica, Jagodnjak, Erdut, Negoslavci i Šodolovci.

Pomoć građanima odnosila se na pružanje pravnih saveta, pisanje pravnih podnesaka, izradu i popunjavanje obrazaca, odnosno na oblasti prekršajnog, radnog i obligacionog prava, prava civilnih žrtava rata i prava iz penzionog osiguranja, saopštili su iz Zajedničkog veće opština.