Udruženje žena Vukovar obeležilo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Spread the love

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama (15. jun) Udruženje žena Vukovar obeležilo je na pešačkoj zoni u Vukovaru podelom letaka i inforimasnjem građana i građanki o problemu nasilja nad starijim osobama. Ova javna akcija organizovana je u sklopu nacionalne kampanje osveštavanja javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama na programu “Superseniori II” kojeg finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.

Ljudi starije životne dobi predstavljaju osetljivu dobnu grupu i kao takvi postaju žrtve nasilja o čemu se malo govori u javnosti, a statistike Ministarstva unutrašnjih poslova su zabrinjavajuće.

– Prema podacima MUP-a za 2021. godinu evidentirano je 760 žrtava porodičnog nasilja prema starijima od 65 godina – 499 žena i 261 muškarac. Kako bi se smanjio taj broj potrebno je javnost što više osvestiti i senzibilizovati o težini ovog problema tako da smo ovom javnom akcijom podelom letaka informisali građane i građanke o oblicima nasilja nad starijim osobama, o pravovremenom prepoznavanju te o prevenciji nasilja – rekla je Dejana Jasenovčanin voditeljka projekta “Superseniori II”.

Osobe starije životne dobi mogu doživeti razne oblike nasilja poput fizičkog, emocionalnog, ekonomskog, seksualnog nasilja te zanemarivanja.

– Nasilje nad starijim osobama je, pre svega, društveni problem koji značajno narušava kvalitet života i mentalno zdravlje starijih osoba te je potrebna senzibilizacija ovog problem. Iz tog razloga ovom javnom akcijom želimo ukazati na važnost podizanja svesti društva o potrebi da se osigura dostojastveno starenje, pruži materijalna sigurnost te unapredi kvalitet života osobama starije životne dobi – pojašnjava Dejana Jasenovčanin.

Osim javnim akcijama, građane o ovoj značajnoj temi Udruženje žena “Vukovar” informiše putem Facebook postova i medija.

– U sklopu nacionalne kampanje izradili smo i promotivno-edukativni video kojim želimo poručiti da je veoma bitno prepoznati nasilje nad starijima, prijaviti ga i prekinuti ćutnju, stoga ako sumnjate na zlostavljanje ili zapostavljanje starije osobe prijavite nasilje policiji, Centru za socijalni rad ili Državnom tužilaštvu kako bi se moglo pravovremeno intervenisati – poručuje Jasenovčanin. Po njenim rečima većina ljudi koji su posetili njihov štand u Vukovaru znala je da je 15. jun Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama i zadovoljna je brojem podeljenih letaka.

Tekst: Mijatović S.

Izvor foto: Udruženje žena Vukovar