Udruženje žena Vukovar obeležilo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama (15. jun) Udruženje žena Vukovar obeležilo je na pešačkoj zoni u Vukovaru podelom letaka i inforimasnjem građana i građanki o problemu nasilja nad starijim osobama. Ova javna akcija organizovana je u sklopu nacionalne kampanje osveštavanja javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama na programu “Superseniori II” kojeg finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.

Ljudi starije životne dobi predstavljaju osetljivu dobnu grupu i kao takvi postaju žrtve nasilja o čemu se malo govori u javnosti, a statistike Ministarstva unutrašnjih poslova su zabrinjavajuće.

– Prema podacima MUP-a za 2021. godinu evidentirano je 760 žrtava porodičnog nasilja prema starijima od 65 godina – 499 žena i 261 muškarac. Kako bi se smanjio taj broj potrebno je javnost što više osvestiti i senzibilizovati o težini ovog problema tako da smo ovom javnom akcijom podelom letaka informisali građane i građanke o oblicima nasilja nad starijim osobama, o pravovremenom prepoznavanju te o prevenciji nasilja – rekla je Dejana Jasenovčanin voditeljka projekta “Superseniori II”.

Osobe starije životne dobi mogu doživeti razne oblike nasilja poput fizičkog, emocionalnog, ekonomskog, seksualnog nasilja te zanemarivanja.

– Nasilje nad starijim osobama je, pre svega, društveni problem koji značajno narušava kvalitet života i mentalno zdravlje starijih osoba te je potrebna senzibilizacija ovog problem. Iz tog razloga ovom javnom akcijom želimo ukazati na važnost podizanja svesti društva o potrebi da se osigura dostojastveno starenje, pruži materijalna sigurnost te unapredi kvalitet života osobama starije životne dobi – pojašnjava Dejana Jasenovčanin.

Osim javnim akcijama, građane o ovoj značajnoj temi Udruženje žena “Vukovar” informiše putem Facebook postova i medija.

– U sklopu nacionalne kampanje izradili smo i promotivno-edukativni video kojim želimo poručiti da je veoma bitno prepoznati nasilje nad starijima, prijaviti ga i prekinuti ćutnju, stoga ako sumnjate na zlostavljanje ili zapostavljanje starije osobe prijavite nasilje policiji, Centru za socijalni rad ili Državnom tužilaštvu kako bi se moglo pravovremeno intervenisati – poručuje Jasenovčanin. Po njenim rečima većina ljudi koji su posetili njihov štand u Vukovaru znala je da je 15. jun Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama i zadovoljna je brojem podeljenih letaka.

Tekst: Mijatović S.

Izvor foto: Udruženje žena Vukovar