ZVO: Geografske karte Srbije za sve osnovne škole

S ciljem stvaranja što boljih uslova za kvalitetno obrazovanje, Zajedničko veće opština je sredstvima iz svog budžeta nabavilo 35 geografskih karata Republike Srbije za škole u kojima se nastava odvija po modelu A, odnosno na srpskom jeziku i pismu. Karte je predstavnicima škola u prostorijama Zajedničkog veća opština uručio predsednik ove institucije Dejan Drakulić.

– Potreba za geografski kartama Srbije iskazana je pre više od godinu dana i to predstavlja problem profesorima koji predaju geografiju. Sredstvima ZVO-a odnosno kroz programe koji se finansiraju sredstvima Kancelarije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, uspeli smo da nabavimo geografske karte za sve škole uključujući i područne. To je za naše učenike izuzetno važno jer kad uče geografiju veoma je bitno da vizuleno imaju pred sobom izgled matične zemlje, da lakše uče i savladaju gradivo – rekao je Drakulić.

Inicijativa za nabavku novih geografskih karata potekla je od Slobodana Seferovića , nastavnika geografije u Osnovnoj školi Nikole Tesle u Mirkovcima.

– Ono što sada koristimo to su veoma stare karte, neki objekti čak nisu ucrtani, a neki toponimi nisu ispravni ili su karte u lošem stanju. Mi nastavne sadržaje koji se tiču naše matične države Republike Srbije obrađujemo u sva četiri razreda predmetne nastave, po 3-4 časa na kraju školske godine, tako da će meni ovo koristiti za sva četiri razreda – ističe Seferović.

D.B.

Foto: Zajedničko veće opština