Opština Borovo kreće u izradu novog Strateškog razvojnog plana

Spread the love

S ciljem izrade Strateškog razvojnog plana Opštine Borovo za period od 2022. do 2029. godine, u velikoj sali Kulturnog centra Borovo održana je uvodna radionica na temu strateškog planiranja kojoj su prisustvovali većnici, predstavnici borovskih institucija i udruženja.

– Danas otpočinjemo s izradom razvojne strategije za naredni sedmogodišnji period, odnosno otvaramo raspravu, gde ćemo napraviti analizu sa firmom BDC d.o.o. iz Zagreba, koju je angažovala Opština Borovo, da vidimo kako bi se Borovo u tom nadolazećem periodu moglo razvijati. Nakon ove radionice imaćemo i javnu raspravu, u koju će se moći uključiti svi zainteresovani meštani, celokupna javnost, vezano za budući razvoj Borova. To je proces koji će se protegnuti do kraja godine, kada bi na Opštinskom veću opštine Borovo trebali da usvojimo ovaj strateški dokument – rekao je u izjavi za Radio Borovo načelnik Zoran Baćanović.

Naveo je i prioritete u budućem radu lokalne samouprave.

– Sigurno je da će jedan od prioriteta biti daljnji razvoj komunalne infrastrukture, s ciljem poboljšanja uslova za život u našem mestu, kako bi zadržali stanovništvo, zatim razvoj privrede i poljoprivrede kroz subvencije iz opštinskog budžeta te razvoj cikloturizma, lovnog i ribolovnog turizma – istakao je načelnik Baćanović.

Prezentaciju su održali stručnjaci iz zagrebačke firme BDC d.o.o. Direktorica Zrinka Breglec rekla je da će posao na izradi novog Strateškog razvojnog plana biti gotov za dva meseca, nakon čega sledi završna prezentacija i javna rasprava.

– Strateški razvojni plan može biti “mrtvo slovo na papiru”, ako ne postoji volja od strane lokalne samouprave i izvršne vlasti, zaposlenika i lokalne zajednice da se zacrtani ciljevi ostvare. One jedinice lokalne samouprave koje ozbiljno planiraju aplicirati za sredstva EU u novom, sedmogodišnejm finansijskom okviru, ove godine rade Strateške razvojne planove, budući da su dosadašnji uglavnom istekli – napominje Breglec.

Radionici je prisustvovala i Radmila Latas, direktorica Dečjeg vrtića “Zlatokosa” iz Borova, koja se osvrnula na mogućnosti povlačenja sredstava iz EU fondova.

– Opština Borovo je i dosad povlačila sredstva iz EU fondova i nacionalnih izvora finansiranja, a u naš vrtić uložena su značajna sredstva, što je za svaku pohvalu. Trudićemo se da osmislimo neke nove projekte i da iskoristimo sredstva koja su nam na raspolaganju – poručila je u izjavi za Radio Borovo Radmila Latas.

D.Zečević, Radio Borovo