ZVO: 2,5 miliona kuna za projekte Opština i srpskih manjinskih Veća

Spread the love

Savet Zajedničkog veća opština doneo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za kapitalne donacije u ukupnom iznosu od 2.500.000 kuna.

Prema toj odluci najveći pojedinačni iznos sredstava – 324 hiljade kuna, dobiće Veće srpske nacionalne manjine grada Vukovara za treću fazu obnove pomoćnog objekta – dvorane u Borovu naselju.

Po 300 hiljada kuna odobreno je Opštinama Markušica , Jagodnjak, Borovo, Negoslavci i Erdut. U Borovu će biti nastavljena obnova Etno-kuće, a u erdutskoj opštini društvenih domova u Bijelom Brdu i Erdutu. Negoslavcima je odobren projekat uređenja predprostora Fitnes centra na fudbalskom igralištu te uređenje pristupne staze, a na području opštine Markušica, biće uređene i zgrade domova kulture u Gabošu i Podrinju.

U Jagodnjaku će započeti prva faza uređenja Etno kuće, a dodatnim sredstvima od 200 hiljada kuna biće adaptirana i opremljena kuhinja u sklopu tamošnjeg Društvenog doma. Nešto manje od 300 hiljada kuna dobiće Opština Šodolovci za uređenje vanjskog dela sportske zgrade i Doma kulture.

Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije konkurisalo je za sredstva u iznosu od 70 hiljada kuna za sanaciju Doma kulture u Boboti. Srpsko manjinsko veće u Belom Manastiru će dobijena sredstva od 52 hiljade kuna utrošiti za obnovu fasade Srpskog kulturnog centra u tom baranjskom gradu. Veću srpske nacionalne manjne opštine Stari Jankovci odobrena je 31 hiljada kuna za obnovu Spomen doma u Sremskim Lazama, a za opremanje prostorija za rad srpskog manjinskog Veća u Dardi izdvojen je iznos od 23 hiljade kuna.