Info plus, 13. maj 2022.

Grad Vukovar nabavio novu komunalnu opremu za odvojeno prikupljanje otpada. Investicija vredna više od 600 hiljada kuna.

U okviru projekta “Putevima ekološke renesanse” i nacionalne kampanje “Hrvatska volontira” vukovarski Proni centar za socijalno podučavanje organizovao ekološku volontersku akciju u Strukovnoj školi u Vukovaru.

Penzioneri iz Negoslavaca dobiće jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 do 300 kuna, zavisno o visini penzije, za koju su sredstva osigurana u budžetu te opštine. Isplata do kraja ovog meseca.

“Prosvjetina” biblioteka u Borovu ima novo radno vreme.

U završnici Lige veterana Zajedničkog veća opština veterani “Sinđelića” iz Trpinje, borovske “Sloge”, “Mladosti” iz Karadžićeva i vukovarske “Vuteks-Sloge”.

Info plus počinje u 17 časova.