Do kraja maja isplata jednokratnih novčanih naknada penzionerima iz Negoslavaca

U toku je isplata jednokratnih novčanih naknada penzionerima s prebivalištem na području opštine Negoslavci, koje se kreću od 100 do 300 kuna, zavisno o visini penzije.

Odluku o isplati jednokratne pomoći penzionerima iz opštinskog budžeta doneo je načelnik Dušan Jeckov 21. aprila.

Jednokratne pomoći se isplaćuju prema popisu penzionera Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Penzioneri s penzijom do dve hiljade kuna dobiće 300 kuna jednokratno, oni čija su primanja od dve do tri hiljade kuna imaju pravo na naknadu od 200 kuna, a penzioneri s penzijom iznad tri hiljade kuna dobiće jednokratno 100 kuna.

Isplata jednokratne pomoći vrši se gotovinski, putem poštanskih uplatnica Hrvatske pošte, u periodu od 1. do 31. maja ove godine.