Borovo: Na sednici Opštinskog veća o dodeli javnih priznanja i priključcima za kanalizaciju

Dugo očekivani radovi na priključivanju borovskih domaćinstava na kanalizaciju mogli bi početi u julu ove godine. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović rekao je većnicima na sinoćnjoj sednici Opštinskog veća da je takvu informaciju dobio nedavno od direktora Vodovoda grada Vukovara.

– U ovom trehutku su izabrana dva izvođača za izradu priključaka za opštinu Borovo, Bogdanovce i grad Vukovar koji su u zajedničkom projektu. Od druge polovine biće moguće podneti zahtev Vodovodu za priključak. Nemam informaciju o tome kakva će biti dinamika izvođenja radova, ali se početak može očekivati od sedmog meseca nadalje – rekao je Baćanović.

Dodao je da će zahteve za priključak na kanalizacionu mrežu podnositi svaki vlasnik objekta lično u Vodovodu grada Vukovara. Posao izvođača radova na priključku je od sabirne šahte koja se nalazi na javnoj površini do kuće, a ostatak moraju pripremiti sami vlasnici.

Kanalizaciona mreža u Borovu je duga 42 kilometara.

Povelja i Plakete za Dan opštine

Na sinoć održanoj redovnoj sednici, Opštinsko veće opštine Borovo donelo je odluku o dodeli javnih priznanja i nagrada Opštine Borovo, povodom Dana opštine koji će biti obeležen 22.maja.

Prema toj odluci Povelja za ukupan doprinos u društveno-političkom i ekonomskom razvoju opštine Borovo biće dodeljena Danku Nikoliću na predlog Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine. Dobitnici Plaketa su Miloš Đuranović za izuzetan doprinos u razvoju kulture i Melani Bosić za izuzetan doprinos u razvoju sporta, a predložilo ih je Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Priznanja će im biti uručena 22.maja, na svečanoj sednici povodom Dana opštine Borovo.

Većnici su jednoglasno usvojili i izmene i dopune Odluke o načinu ostvarivanja prava iz socijalne pomoći prema kojima se pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja priznaje samcu ili porodici u visini od najmanje 30 odsto iznosa zagarantovane minimalne naknade. Ako su troškovi manji od tog iznosa, priznaće se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Zakonom je definisano da se kao troškovi stanovanja podmiruju najamnina, komunalna naknada, troškovi grejanja i vodne usluge. Visinu naknade rešenjem određuje Centar za socijalnu pomoć.

D.B.