VSŽ: Objavljen Javni poziv za dodelu potpora preduzetnicima

Spread the love

Vukovarsko-srermska županija raspisala je Javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata na području Vukovarsko-sremske županije za 2022. godinu.

Reč je o bespovratnim potporama na osnovu Programa poticanja razvoja preduzetništva na području Vukovarsko-sremske županije za period 2019. – 2022. i Odluke o merama poticanja razvoja preduzetništva na području VSŽ s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro, malih i srednjih preduzetnika na tržištu te podizanja nivoa preduzetničkih znanja i veština.

Pravo na potporu imaju preduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizovani u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja male privrede koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte male privrede sa sedištem na području Vukovarsko-sremske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-sremska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udeo u temeljnom kapitalu.

Ukupna planirana vrednost Poziva je 2 miliona i 500 hiljada kuna. Potpora Vukovarsko-sremske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos finansijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 10 hiljada kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50 hiljada kuna.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u budžetu Županije za tu namenu, a najduže do 13. maja ove godine. Sve informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odeljenju za privredu i održivi razvoj Vukovarsko-sremske županije na e-mail: eu@vusz.hr.