U Vinkovcima održana radionica za novinare na temu suzbijanja online nasilja prema ženama

Spread the love

Udruženje B.a.B.e. iz Zagreba, u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije (AEM), od marta prošle godine provodi projekat “Surf and Sound”, usmeren na suzbijanje online nasilja prema ženama. S tim ciljem u gradskoj većnici u Vinkovcima u četvrtak je održana druga od pet radionica “Poticanje kvalitetnih medijskih programa za prevenciju rodno uslovljenog online nasilja”, kojoj se odazvalo 23 novinara iz Slavonije.

Prema rečima članice AEM-a Anite Malenice, cilj radionica je da novinari i urednici osveste način na koji trebaju izveštavati o online nasilju, koje predstavlja rastući društveni problem, posebno među mladima.

– Najvažnije je da u medijskim objavama ne bude senzacionalizma, da se zaštite žrtve i osnaže da prijavljuju nasilje – poručila je Malenica.

Rodno uslovljeno nasilje prema ženama predstavlja rastući društveni problem, čija pojava nije dovoljno prepoznata. Ono obuhvata različite oblike nasilja, poput zloupotrebe snimke spolno eksplicitnog sadržaja (tzv. osvetnička pornografija), online silovanja (sextortion), nedozvoljene upotrebe ličnih podataka (doxing), online praćenja i uznemiravanja te pretnje fizičkim nasiljem, ističe koordinator projekta “Surf and Sound” Dean Šarčević iz Udruženja B.a.B.e.

– U okviru ovog projekta prošle godine smo održali široku raspravu sa stručnjacima, koja je rezultirala pozitivnim pomacima. Usvojeni su predlozi za izmenu Kaznenog zakona i uveden je novi član koji se odnosi na zloupotrebu snimke spolno eksplicitnog sadržaja – rekao je Šarčević.

Zakon je na snazi od jula prošle godine, a za počinioce su propisane kazne od jedne do tri godine zatvora.

– Već ima pozitivnih pomaka u smislu sudskih presuda, ali i odnosa društva prema ovoj problematici i stigmatizaciji žrtava. Više se za žrtvu ne govori da je “sama kriva”. Jasno je da će onaj ko objavi nečije intimne fotografije putem interneta snositi sankcije, u ovom slučaju čak i do tri godine zatvora – pojašnjava Šarčević.

Žrtve online nasilja mogu se za pravnu i psihološku pomoć obratiti Udruženju B.a.b.e. putem nove platforme NEON, a dosad su, dodaje Šarčević, zaprimili 50 prijava određenih oblika online nasilja.

Nakon radionica o rodno uslovljenom online nasilju u Zagrebu i Vinkovcima, biće održane još tri, krajem aprila u Splitu i Zadru, a početkom maja u Puli.

D.Z.

Foto: AEM