U Hrvatskoj više od 5800 izbeglica iz Ukrajine, u VSŽ oko 60 osoba

Spread the love

Udruženja koja okupljaju pripadnike ukrajinske zajednice s područja Vukovarsko-sremske županije, kako bi pomogle raseljenim osobama iz Ukrajine svakodnevno pružaju pomoćm izbeglicama koje zbog rata u Ukrajini napuštaju svoje domove i traže zaštitu u nekoj od evrospkih zemalja, uključujući Hrvatsku.

– Kako bi se raseljene osobe osećale dobrodošle u Hrvatsku i kako bi pričale sa nekim na maternjem jeziku te imale uslove za kvalitetniju integraciju u zajednicu i kako bi ostvarili svoja prava naša udruženja s područja Vukovarsko-sremske županije se stavljaju na raspolaganje. Ono što želimo je da posetimo sve osobe koje su pristigle. Prilikom obraćanja Direkciji Civilne zaštite, oni nam daju informaciju, da zbog Zakona o zaštiti ličnih podataka ne možemo dobiti adrese o privremenim adresama raaseljenih osoba stoga samo na saradnju pozvali Crveni krst, da nas prilikom svojih službenih poseta pozovu, da i mi kao udruženja i Ukrajinci koji ovde žive već dugo godina da budemo osobe koje će s njima stupiti u kontakt i koji će im pomoći u prilagođavanju i integraciji – rekla je u razgovoru za naš Marija Semenjuk Simeunović sekretarka Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske.

U Hrvatsku je sa današnjim danom stiglo 5.836 izbeglica iz Ukrajine.

– Za sada , koliko znamo, u našoj županiji je oko 60 raseljenih osoba iz Ukrajine u nekoliko mesta, ne samo u Vukovaru. Ono što je pozitivno u ovom momentu je da je Vukovarsko-sremska županija poslala letak da osobe koje žele dati na raspolaganje svoje nekretnine mogu se javiti tako da će županija finansirati troškove režija za te osobe. To nam je velika pomoć s obzirom da znamo da, za sada, svi idu u prihvatne centar u Osijek i s obzirom da nakon toga nemamo informacije na koje adrese te osobe mogu doći, ukoliko žele da dođu u Vukovarsko-sremsku županiju, konkretno u Vukovar ili neko drugo mesto – pojasnila je Semenjuk Simeunović.

Prilikom ulaska u Hrvatsku raseljene osobe iz Ukrajine dobijaju letak na kojem se nalazi broj Ukrajinske zajednice RH tako da im se na ovaj način pruža direktna informacija. Upućuje ih se na prihvatne centre koji se nalaze u Varaždinu, Osijeku i Gospiću, kao i na službu Civilne zaštite i Crveni krst ili u policiju, u zavisnosti o situaciji u kojima se raseljena lica nalaze.

U planu je izrada izbegličkih kartona koji će raseljenima iz Ukrajine dati status izbeglice s kojim će te osobe imati razna prava, kao i izrada web stranice koja bi sadržavala informacije o prvom prihvatu raseljenih osoba, o izbegličkom statusu, pravima izbeglica, pomoć pri zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i slično. Svaka osoba bi klikom na tu web stranicu mogla da dobije sve informacije iz prve ruke i na hrvatskom i na ukrajinskom jeziku.