Letnja škola srpskog jezika i kulture ove godine i za učenike srednjih škola

Spread the love

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” i Veće srpske nacionalne manjine grada Zagreba u drugoj polovini jula organizuju Letnju školu srpskog jezika i kulture “Sava Mrkalj koja je namenjena učenicima koji pohađaju osnovnu školu, a prednost imaju 4, 5. i 6. razred. Letnja škola će biti održana u periodu od 17. do 29. jula ove godine, za dve grupe učenika po sedam dana.

U organizaciji Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ i Srpskog narodnog veća ove godine po prvi put biće održana i Letnja škola srpskog jezika i kulture namenjena učenicima 1., 2. i 3. razreda srednjih škola u terminu od 11. do 17. jula ove godine. Za program Letnje škole mogu se prijaviti učenici srednjih škola koji do dana završetka, odnosno na dan završetka programa, 17. jula neće navršiti 18 godina.

– Pored njih radimo i naše standardne dve grupe učenika osnovnoškolaca. Svi detalji vezani za prijavu u Letnju školu objavljeni su na našim stranicama, na stranicama Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” , tako da učenici mogu pogledati način prijave. Radimo prvu grupu srednjoškolaca, drugu grupu učenika iz mesta u kojima nije omogućeno pohađanje nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i treću grupu osnovnoškolaca koji pohađaju srpski jezik i kulturu po modelu C – rekla je za naš voditeljka Letnje škole srpskog jezika i kulture Maja Makić.

Održavanje Letnje škole srpskog jezika i kulture “Sava Mrkalj” planirano je kao i do sada na Viru, u odmaralištu Cvrčak.

– Sa srednjoškolcima imamo malo drugačije koncipiranu nastavu koja će se više bazirati na gostujućim predavačima i na dva dana terenske nastave gde će učenici obići Nacionalni park Krka i manastir Krka, te ćemo jedan dan otići u posetu Zadru. Učenici osnovnih škola imaju drugačiji program, to jest skraćeni program po modelu C. Cilj Letnje škole je da kod učenika probudi dodatni interes i obogati spoznaju o kulturi i jeziku svog naroda, te da doprinesemo očuvanju i razvoju nacionalnog i kulturnog identiteta. Mislim da ovakav oblik organizovanja boravka učenicima omogućava da steknu nova prijateljstva, kao i da obogate spoznaje o zemlji svojih predaka – smatra Matićeva.

Troškove smeštaja, prehrane, terenske nastave, pratilaca grupe i prevoza od Zagreba do Vira snosiće Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ i Srpsko narodno veće.

Rok za prijavu je do ponedeljka, 21. marta. Učenici trebaju predati potvrdu iz svoje osnovne ili srednje škole da pohađaju redovnu nastavu, pored toga moraju predati potpisanu saglasnost od strane roditelja i anketu. Sve te papire mogu poslati na mail: obrazovanje@skdprosvjeta.hr ili na adresu SKD-a “Prosvjeta” u Zagrebu – Berislavićeva 10.

Broj mesta je ograničen, a izabrani kandidati biće obavešteni telefonskim putem do završetka školske godine. Netačno ispunjeni, nepotpuni obrasci, te prijave poslate nakon propisanog roka neće se uzimati u razmatranje.