Info plus, 2. mart 2022.

Spread the love

Vukovarsko-sremska županija objavila Javni poziv za sufinansiranje kupovine kuće ili stana za mlade porodice, vredan ukupno milion i po kuna. Tim povodom naš sagovornik je županijski pročelnik Mario Meštrović.

U Vukovaru održana završna konferencija projekta “Zajedno u najboljim godinama”, koji je omogućio zapošljavanje teže zapošljivih žena i brigu o starim i nemoćnim osobama u Vukovaru i Bršadinu.

U Osijeku otvoreno četvrto reciklažno dvorište vredno više od pet miliona kuna.

O aktuelnim građevinskim radovima, ozelenjavanju i problematici odlaganja otpada na području erdutske opštine razgovarali smo sa direktoricom Komunalnog preduzeća “Čvorkovac” iz Dalja Anđelkom Tomašević.

Info plus počinje u 17 časova.