PU vukovarsko-sremska poziva građane da dostave predloge lokacija za akciju 24-časovnog nadzora brzine

Spread the love

Policijska uprava vukovarsko-sremska poziva građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima zbog kretanja vozila nedopuštenim brzinama.
Akcija će biti provedena 24. marta , od 00,00 do 24 sata, na lokacijama koje će policija odabrati, uz pomoć sugestija građana, uvažavajući i lokacije koje su se iskustveno pokazale kao mesta na kojima se učestalo događaju saobraćajne nesreće.

U obzir dolaze tačke u saobraćaju na svim saobraćajnicama Vukovarsko-sremske županije, ali, poželjno je da građani u svojim predlozima obrazlože razlog zbog kojeg je upravo odabrana lokacija primerena za odabir tokom provođenja akcije. Predlozi se trebaju dostaviti do 10. marta na e-mail: vukovarsko-srijemska@policija.hr

Po zaprimanju predloga građana, policija će kroz analizu pristiglih predloga odabrati lokacije na kojima će 24. marta meriti brzinu kretanja vozila, a odabrane lokacije javno objaviti i najaviti putem medija u provođenju akcije 24-časovnog nadzora brzine kretanja vozila.


Takođe, u sedmici od 21. do 27. marta u Hrvatskoj će na području svih policijskih uprava, saobraćajna policija pojačano nadzirati brzinu kretanja vozila, kao i sve članice ROADPOL-a (evropske mreže saobraćajnih policija).