U pet godina rada Plivalište Vukovar posetilo 652 hiljade korisnika

Spread the love

Plivalište Vukovar 1. marta slavi pet godina rada. U proteklih pet godina Plivalište je posetilo 652 hiljade korisnika, što je više od 130 hiljada korisnika prosečno godišnje. Prošla godina sa 165 hiljada korisnika bila je rekordna, a sve brojke upućuju da je reč o najfrekventnijem mestu u gradu, navodi se u saopštenju iz Javne ustanove Sportski objekti Vukovar.

Napominju da je Plivalište Vukovar danas moderan sportsko-rekreativni centar, podeljen u tri osnovna segmenta: bazene, VUgym fitnes centar i prostore saune i ugostiteljske ponude.

Zahvaljujući kvalitetnoj ponudi, Plivalište osim građana rekreativaca svakodnevno koriste i brojni sportski klubovi: Plivački i Vaterpolo klub Vukovar, Ženski odbojkaški klub Vukovar, Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991, Gimnastički klub Vukovar, Spasilački klub Dunav te povremeno drugi klubovi iz Vukovara i okoline, a na sportske pripreme dolaze i plivačke i vaterpolo ekipe. Česti gosti su i Hrvatska paraplivačka reprezentacija i Hrvatska plivačka reprezentacija.

Sportski objekti na Plivalištu provode 12 redovnih programa podeljenih na mokre koji se odvijaju na bazenu i suve u fitnes centru.

– Posebno ističemo mnoge EU i nacionalne projekte koji su za naše građane potpuno besplatni. Pomoću njih direktno utičemo na velike probleme kao što su problem sigurnosti zbog velikog broja neplivača. Osim toga, nekoliko programa pokrenuto je i za decu s teškoćama u razvoju kao i za decu u riziku od socijalne isključenosti – navode u saopštenju iz Javne ustanove Sportski objekti Vukovar.

U uslovima pandemije koronavirusa Plivalište Vukovar je ulagalo veliki trud, pokušavajući omogućiti građanima kvalitetnu i raznovrsnu ponudu u čemu su, gledajući kroz programske aktivnosti, sadržaje i posećenost, bili uspešni. 

Projektima iz EU fondova osigurani su bolji uslovi poslovanja, u smislu rasterećenja troškova za zaposlene, nabavke novih rekvizita, smanjenja alociranih sredstava iz gradskog budžeta i zapošljavanja novih mladih stručnih osoba.

– Možemo konstatovati da je interes korisnika za sadržaje koje nudimo izuzetno velik, a slika koju Plivalište stvara o našem kraju, naročito o gradu Vukovaru pozitivna. Sve navedeno ostvareno je prvenstveno zbog stručnosti ljudi koji kreiraju i provode programe na Plivalištu, osluškujući potrebe građana. Neizostavno je istaći i odličnu saradnju sa Gradom Vukovarom koji prepoznaje naše planove i predloge te nam s poverenjem predaje i druge objekte na upravljanje – navodi se, između ostalog, u saopštenju uz zaključak da Grad Vukovar kroz delovanje Javne ustanove Sportski objekti Vukovar uspešno nastavlja dugu tradiciju kojom je Vukovar obeležen kao grad sporta.