Panel rasprava o potrebama starijih osoba

U organizaciji Humanitarnog udruženja “Duga” Vukovar, a u sklopu projekta “Prepoznaj, reguj i reci STOP!” koji je finansijski podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru grantova Evropskog privrednog prostora, juče je u Ružičkinoj kući u Vukovaru održana panel rasprava o potrebama starijih osoba za socijalnim i zdravstvenim uslugama i nasilju nad starijim osobama u Vukovarsko-sremskoj županiji.

Voditeljka projekta Tijana Prokić predstavila je projekat, provedene aktivnosti i rezultate istraživanja “Potrebe starijih osoba za socijalnim i zdravstvenim uslugama i prevalenca nasilja nad starijim osobama u Vukovarsko-sremskoj županiji”.

– Najviše ispitanika izrazilo je potrebu za pomoći u kući, zatim je izražena potreba kao što su informisanje i pravna pomoć, te tehnološka podrška. Izrazito velika potreba je za prevozom, posebno što se tiče ruralnih krajeva gde čak 90% osoba ima poteškoća da dođe do zdravstvenih usluga – navela je Tijana Prokić. U sklopu projekta provedeno je i istraživanje o nasilju nad starijim osobama.

– Osobe najčešće nisu izložene samo jednom obliku nasilja već je to uvek kombinacija više oblika nasilja. Oblici nasilja koje poznajemo su psihičko, fizičko, ekonomsko, duhovno i zanemarivanje. Našim istraživanjem došli smo do zaključka da je naučestalije psihičko nasilje zatim ekonomsko i fizičko nasilje koje se dešava u svim slojevima društva nevezano za pol, dob ili status – kaže Prokićeva.

Kroz ovaj projekat ispitano je 305 osoba sa područja gradova Vukovara i Iloka, te opština Bogdanovci, Negoslavci, Trpinja, Borovo i Tovarnik. Od ukupnog broja ispitanika 68,2% su žene i 31,8% muškarci u dobi od 55 godina do preko 85 godina. Od ukupnog broja ispitanika 136 osoba je sa ruralnog područja što iznosi 44,6%.


– Istraživanje smo uradili kako bi, na neki način potvrdili svetske podatke o tome koliko su osobe starije od 55 godina zlostavljane i da bi prepoznali koje su to njihove potrebe koje oni, iz nekih razloga ne mogu da zadovolje. Zaključili smo da naši podaci potvrđuju svetske podatke, ali isto tako pokazuju da su ljudi zlostavljani i zanemarivani mnogo više nego što mi to mislimo, pogotovo ako uzmemo u obzir da postoji deo ispitanika koji sa anketarima nisu ni hteli podeliti činjenicu da su zlostavljani – pojasnila je psihologinja i vanjska saradnica na ovom projektu Jovana Bačić Beljić.

– Cilj ove panel rasprave je da dobijene podatke podelimo sa širom javnošću kako bi osvestili to da problem zlostavljanja postoji i da se na njemu treba raditi kako bi se prevenirali budući oblici zlostavljanja i zanemarivanja i kako bi se učinilo nešto po tom pitanju za ljude koji su već zlostavljani, kako bi im se pomoglo i kako bi se prepoznale njihove potrebe te eventualno da država ili putem nekih projekata ili putem novih zakona tim ljudima da mogućnost da zadovolje potrebe koje imaju – pojašnjava Bačić Beljić.

Pored voditeljke projekta Tijane Prokić i psihologinje Jovane Bačić Beljić, u panel raspravi učestvovali su i asistent na ovom projektu Teodor Rkman, volonetrka Ivana Đudarić i Tanja Popović Filipović iz Centra za informisanje i edukaciju potrošača.

Podršku svojim prisusvom ovoj panel raspravi dale su i policijske službenice Mirna Marić i Marina Škarica iz Policijske uprave vukovarsko-sremske kao i Ivana Budaj predstavnica Lions kluba Vukovar i direktorica Doma za starije osobe „Primum”.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, poverite se osobi od poverenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom tužilaštvu ili centru za socijalnu zaštitu, poruka je upućena sa skupa u Vukovaru.


Sandra Mijatović