DZS objavio prve rezultate popisa stanovništva: Najveći pad u Vukovarsko-sremskoj županiji, u Borovu 1200 stanovnika manje nego 2011.godine

Državni zavod za statistiku objavio je danas prve rezultate popisa stanovništva koji je proveden od 13. septembra do 14. novembra 2021. godine. Hrvatska ima 400 hiljada stanovnika manje nego pre deset godina.

– Prema prvim rezultatima popisa 2021. godine ukupan broj stanovnika u Republici Hrvatskoj iznosi 3 888 529 stanovnika. Što se tiče broja domaćinstava on iznosi 1 438 423 domaćinstva. Što se tiče broja stambenih jedinica on iznosi 2 350 444 stambene jedinice – rekla je Lidija Brković, glavna direktorica Državnog zavoda za statistiku na konferenciji za medije.

Najveći pad stanovništva u deset godina, od 19,54%, zabeležen je u Vukovarsko-sremskoj županiji gde je zabeležen još jedan negativan trend – pad u broju domaćinstava od 11,83%.

– Od 2011. do 2021. godine broj stanovnika smanjio se za 396 360 , odnosno za 9,25%, broj domaćinstava smanjio se za 80 615 domaćinstava, odnosno za 5,31%, dok se broj stambenih jedinica povećao za 103 534, odnosno za 4,61%. – izjavila je Lidija Brković.

Ostali podaci, poput nacionalne strukture stanovništva, objavljivaće se sukcesivno do kraja juna ove godine, a svi izneseni podaci mogu se minimalno izmeniti do objave konačnih podataka, rečeno je na konferenciji.

Popis je proveden u dve faze. Prva faza, samopopisivanje putem sistema e-građani, provedena je od 13. do 26. septembra 2021. godine, a ovu mogućnost popisa iskoristilo je više od 40% stanovništva Republike Hrvatske. Druga faza, odnosno terensko popisivanje, provedena je od 27. septembra do 14. novembra 2021.

– Što se tiče sudionika popisa, na popisu je angažovano gotovo 9,5 hiljada učesnika. Naravno najviše učesnika odnosilo se na broj popisivača kojih je u ovom popisu angažovano nešto manje od 8 hiljada, tačnije 7911 popisivača, 1029 kontrolora, 175 instruktora, a tu su i svi ostali članovi koordinatori, zamenici koordinatora koji su redom bili zaposlenici Državnog zavoda za statistiku, zatim članovi županijskih popisnih komisija i popisne komisije Grada Zagreba, članovi popisnih komisija ispostava i voditelji popisnih centara. – istakla je glavna direktorica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, opština Borovo ima 3685 stanovnika. To je pad od 27 odsto u odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine kada je u Borovu bilo 5056 stanovnika. Načelnik opštine Zoran Baćanović objavio je na fejsbuku da su padu broja stanovnika doprineli brojni odlasci meštana u treće zemlje, kao i velika stopa mortaliteta.

Pad broja stanovnika zabeležen je u svim gradovima i opštinama u našem okruženju. Vukovar sada ima 23.536 stanovnika u odnosu na 27.683 koliko je imao 2011.godine, što je pad od oko 15 odsto.. Stanovnika u opštini Trpinja je 25 odsto manje nego pre deset godina, a taj broj je sa 5.572 pao na 4.166. Sličan postotak je i u opštini Erdut koja sada broji 5.534 stanovnika u odnosu na 7.308 na popisu 2011.godine.

Najveći pad, od oko 30 odsto, beleže opštine Markušica i Negoslavci. U opštini Markušica je pre deset godina bilo 2.555 stanovnika, a danas ih je 1800, dok Negoslavci sada imaju 1012 stanovnika, što je 400 manje nego 2011. godine.