Opština Borovo raspisala javni konkurs za sufinansiranje udruženja u 2022.godini

Opština Borovo raspisala je javni konkurs za sufinansiranje udruženja građana koja deluju na području opštine Borovo.

Udruženja čije sedište je registrovano na području opštine Borovo ili koja na području opštine Borovo deluju odnosno svojim aktivnostima obuhvaćaju i građane Borova, u skladu sa ovim javnim konkursom mogu konkurisati za dodelu finansijskih sredstava za redovan rad i ostvarivanje programa/projekata u 2022. godini. Sredstva se odobravaju na osnovu Pravilnika o sufinansiranju javnih potreba od interesa za opšte dobro koje provode udruženja na području opštine Borovo.

Tekst javnog konkursa zajedno sa popisom potrebne dokumentacije i obrascima objavljen je na internetskoj stranici Opštine Borovo. Rok za dostavu prijava je 10.februar 2022. godine.