Iz sastava Urbanog područja Vukovar izostavljene opštine Borovo i Negoslavci

Na dnevnom redu današnje sednice Gradskog veća Vukovara bilo je i donošenje odluke o sastavu urbanog područja Vukovar. Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije provodi mere održivog urbanog razvoja putem mehanizama integrisanih teritorijalnih ulaganja što će omogućiti korištenje različitih evropskih fondova. U sastav urbanog područja Vukovara ulaze opštine: Bogdanovci, Trpinja, Tompojevci, Tovarnik i Lovas.

Većnik SDSS-a Dejan Drakulić smatra da su, suprotno logici, izostavljene opštine Negoslavci i Borovo te da se radi o političkoj odluci.

– Opštine Negoslavci i Borovo koje ispunjavaju zakonske kriterijume za uvođenje u to neko urbano područje zajedno sa gradom Vukvarom, a govori se o nekoj dnevnoj migraciji najmanje 30 odsto stanovništva, nisu ni pitane niti im se pružila prilika da odluče o tome da li bi ušle u urbano područje Vukovar. Zato su ušle neke druge opštine koje uopšte nisu teritorijalno povezane s gradom Vukovarom i ne ispunjavaju uslove – kaže Drakulić koji smatra da je sve to “politička igra”.

– Smatramo da Negoslavci koji su na 5 km od Vukovara i Borovo koje se graniči s Vukovarom moraju biti u tom nekom urbanom području. Ovo je jasna poruka: “Vi nama ne trebate ili samo zato što ste Srbi ne možete da uđete u urbano područje Vukovar”. Negoslavci ne pripadaju Vinkovcima, Negoslavci pripadaju Vukovaru i uz Vukovar su isto kao i Borovo – zaključio je SDSS-ov Dejan Drakulić.

D.B.

Foto: Google, karta Vukovara i okoline