Komunalno preduzeće Eko-Dunav: u ponedeljak 27. i utorak 28. decembra odvoz papira i plastike

Iz komunalnog preduzeća Eko-Dunav podesećaju meštane Borova da će u ponedeljak 27. decembra radnici ovog preduzeća vršiti odvoz papirne i kartonske ambalaže iz plavih kanti. Sledećeg dana u utorak 28. decembra će sa kućnog praga biti organizovan odvoz plastike iz žutih kanti.
Iz Eko-Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mesto do 7 sati ujutro.