U Palati Srem župan Damir Dekanić i poljoprivrednici potpisali Ugovore o dodeli potpore male vrednosti u poljoprivredi u 2021. godini

Župan Vukovarsko-sremske županije Damir Dekanić danas je u Palati Srem u Vukovaru sa poljoprivrednicima potpisao je Ugovore o dodeli potpore male vrednosti u poljoprivredi u 2021. godini. Ugovori su dodeljeni u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-sremske županije za period od 2021.-2023. godine. Potpore za ruralni razvoj odnose se na sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za izgranju/rekonstrukciju objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda i uvođenje HACCAP-a.
Potpisan je 21 ugovor sa poljoprivrednicima, a pojedinačni iznosi potpore kreću se od 2.500 kuna do 30 hioljada kuna, kaže župan Damir Dekanić.

– Bodovali smo po njihovim prijavama ona ulaganja koja su napravili u nekoliko sektora. Jedan od tih je unapređenje odnosno stvaranje profitabilnijih proizvoda kao i profitabilnije proizvodnje. Isto tako, poticali smo rad mladih poljoprivrednika, analizu tla o kojem, naš prosečan OPG-ovac ne vodi previše računa , hteli smo to potaknuti da bi ljudi sutra znali koja kultura dobro odseda na određenom tlu – kaže župan Dekanić.
Ukupan iznos u ovom pozivu bio je ograničen na 500 hiljada kuna, ali će sredstva iduće godine biti izdašnija, obećao je župan.

– To ne bi trebalo da destimuliše one koji su se našli, ovaj put ispod crte za dobijanje potpora. Pozivam poljoprivrednike da u sledećoj godini i dalje gledaju prema županiji. Sredstva će biti izdašnija nego u ovoj godini. Cilj je dovesti naše poljoprivrednike, naše OPG-ovce u situaciju da na tržištu budu konkurentni, da budu inovativni, da ponude nove proizvode, da ponude GMO free proizvode i da imaju ekološku proizvodnju – zaključio je župan.


Potporu je dobio i mladi šumar Dario Novoselac iz Strošinaca koji se u slobodno vreme bavi poljoprivredom i ovčarstvom. Ima 28 ovaca, a sa novcima potpore planira da proširi svoje stado čime će da oplemeni krvno srodstvo ovaca. Smatra da nije teško biti mladi poljoprivrednik jer uživa u tome.
Potporu u iznosu od 25 hiljada kuna dobio je i mladi Zvonimir Brčić iz Vrbanje koji se bavi poljoprivredom. Sredstva će utrošiti za kupovinu matičnih krmača. Posao je pokrenuo prošle godine jer od plate ne može da živi i uzdržava porodicu.


S.M.