Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju “Vukovarski leptirići” održalo radionice i panel raspravu

Spread the love

U prostoru Udruženja roditelja dece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići“ juče su održane radionice i panel rasprava o problemima dece s teškoćama u razvoju. Panel rasprava i radionice deo su aktivnosti projekta #posebnakaoti – „Učinimo zajedno da poteškoće postanu mogućnosti“.
Radi se o projektu koji je od strane Norveške, Islanda i norveških grantova finansiran sa nešto manje od 13 hiljada evra.

– To je jedan manji i novi projekat u našem Udruženju s kojim želimo senzibilizovati javnost, slati dopise ministarstvima, lobirati za promene koje su potrebne, a vezane su za decu s teškoćama u razvoju. U sklopu ovog projekta imamo medijsku kampanju s kojom želimo doći do što većeg broja ljudi kako bi se upoznali sa problemima dece u teškoćama u razvoju, njihova prava i naše poteškoće s kojima se susrećemo jer što više budemo promovisali prava dece i govorili o deci s teškoćama u razvoju, doći ćemo do većeg broja ljudi i do promena stavova, stereotipa, predrasuda i na kraju diskriminacije s kojima se deca s teškoćama u razvoju susreću – rekla je psihologinja u ovom udruženju i voditeljka projekta Samuela Sambunjak.


Pored predstavnika Udruženja Vukovarski leptirići, panel raspravi prisustvovali su predstavnici grada Vukovara, Iloka i Vinkovaca kao i savetnik pravobraniteljke za osobe s invaliditetom Mario Burek iz Područnog ureda u Osijeku.

– Imali smo priliku da čujemo koji su to problemi s kojim se susreću roditelji dece s teškoćama na ovom području, članovi porodica i koji su to problemi s kojima se susreću udruženja i pružaoci sluga. Problemi su, konkretno za roditelje nedostupnost usluga u onoj meri u kojoj su im potrebne usluge za decu s poteškoćama, a onda kada imamo pružaoce usluga poput “Leptirića” problem je projektno finansiranje kao i podrška tim udruženjima između pojedinih projekata koja je potrebna kako bi se održao kontinuitet pružanja usluga. Potrebna je, takođe podrška u radu udruženja inače u njihovim svakodnevnim uslugama, a tu je velika uloga gradova, opština i županija – kaže Mario Burek.


Zamenik gradonačelinka Grada Vukovara Filip Sušac apelovao je na sve načelnike i gradonačelnike na području Vukovarsko sremske i Osječko-baranjske županije na uključivanje u rad udruženja jer u ovom udruženju postoje korisnici s područja ove dve županije.

Izvršna direktorica udruženja Majda Joha kaže da je udruženje poslalo pozive na 50 adresa lokalnih i regionalnih jedinica samoupave, a odazvalo se tek nekoliko njih.

Nažalost to je, po meni porazan rezultat, jako strašan podatak zato što se borimo za prava dece s poteškoćama u razvoju, a to su im osnovna prava propisana konvencijama i raznim pravilnicima. Pokušavamo da senzbilizujemo okolinu što je cilj ovog projekta, a na kraju nam se odazovu ljudi koji nas inače podržavaju. Taj deo nam je zaista strašan i poražavajući, a nadamo se da će ubuduće, što se tiče odaziva, na ovakve stvari odaziv biti puno bolji – kaže izvršna direktorica udruženja Majda Joha.