Opština Negoslavci: Javni poziv za dodelu finansijskih sredstava za poticanje privrednog razvoja

Spread the love

Opština Negoslavci objavila je danas javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta Opštine Negoslavci za poticanje privrednog razvoja u 2021. godini, ukupne vrednosti 150 hiljada kuna.

Na javni poziv mogu se javiti pravne i fizičke osobe (obrti) koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost sa sedištem u Negoslavcima.

U sklopu javnog poziva osigurana su sredstva za četiri mere.

Putem Mere 1 osigurane su potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje, u godišnjem iznosu od 21.600 kuna.

Kroz Meru 2 osigurane su potpore za osnivanje preduzeća i obrta, a isplaćuju se jednokratno u iznosu od 3.000 kuna po korisniku.

Mera 3 odnosi se na potpore za izgradnju ili rekonstrukciju i opremanje poslovnih objekata ili nabavku opreme za rad i proizvodnju, za koju se može povući iznos od najviše 15 hiljada kuna.

U sklopu Mere 4 osigurane su potpore za kupovinu teretnih, dostavnih i drugih radnih vozila, u iznosu od najviše 25 hiljada kuna.

Zahtev se može podneti najkasnije do 31. decembra ove godine, na propisanim obrascima i sa pripadajućom dokumentacijom, a zahtevi će biti rešavani redosledom zaprimanja i do utroška predviđenih sredstava.

Više o ovom javnom pozivu možete saznati na web stranici Opštine Negoslavci www.opcina-negoslavci.hr.