ZVO: Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za kapitalne donacije

Spread the love

Predsednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić raspisao je javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za kapitalne donacije. Prema Ugovoru sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o izravnoj dodeli finansijskih sredstava za kapitalne donacije, Zajedničko veće opština će za ovu namenu dodeliti finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 480 hiljada kuna.

Pravo na dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za kapitalne donacije mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave, u kojima je udeo pripadnika srpske nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika najmanje 51 odsto, prema Popisu iz 2011. godine kao i županijska, gradska i opštinska veća srpske nacionalne manjine. Prijavitelji moraju imati sedište na području delovanja Zajedničkog veća opština.

Finansijska sredstva se dodeljuju za ulaganje u kupovinu, izgradnju, nadogradnju, prilagođavanje i opremanje objekata, informatičku i uredsku opremu, aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog predloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije. Takođe, dodeljuju se i za slične projekte čije su aktivnosti usmerene ka daljnjem unapređenju prava pripadnika srpske manjine te zaštite i promovisanja njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičkog i verskog identiteta.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 14. decembrom ove godine, a prijave se podnose neposredno u Zajedničko veće opština ili preporučeno na adresu ove institucije; Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar.

Više informacija u vezi javnog konkursa zainteresovani mogu dobiti u Zajedničkom veću opština ili putem telefona 032/422-750.