Humanitarno udruženje Duga: Prijave za pakete hrane u Borovu do 3.decembra u Opštini Borovo

Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara provodi projekat “Kap dobrote 2” koji je sufinansiran iz Evropskog fonda za socijalno najugroženije, kojim je predviđeno 5 podela paketa hrane na području Opštine Borovo i to u decembru 2021.godine te januaru, februaru, aprilu i junu 2022. godine.

Iz Udruženja Duga obaveštavaju sve osobe koje udovoljavaju kriterijumima da se jave s odgovorajaćom dokumentacijom u Opštinu Borovu, do petka ( i petak), 3.decembra od 8 do 15 časova.

Pravo na dodelu paketa imaju osobe, starije od 65 godina – samci ili porodice koje nisu primaoci zagarantovane minimalne naknade, sa primanjima za samca do 2300 kuna i porodice do 1200 kuna po članu. Prilikom prijave potrebno je priložiti dokaz o tome, odnosno zadnji odrezak od penzije i kopiju lične karte, a za članove porodice koji nemaju primanja Potvrdu o visini dohotka za 2021.godinu iz Porezne uprave i kopije lične karte.

Osobe mlađe od 65 godina, samci ili porodice koje nisu primaoci zagarantovane minimalne naknade sa primanjima za samca do 2300 kuna i porodice do 1200 kuna po članu, moraju priložiti dokaz o visini dohotka i kopiju lične karte.

Pravo na paket imaju i samci ili porodice kojima je to pravo utvrđeno rešenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb, odnosno oni koji su primaoci zagarantovane minimalne novčane naknade uz dokaz odnosno kopiju rešenja Centra za socijalnu skrb.

Paketi hrane su prilagođeni starosnim grupama, jedna vrsta paketa je za korisnike do 15 godina, a druga za korisnike od 16 do 65 i više godina.