Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav podsećaju meštane Borova da će u ponedeljak 29. novembra vršiti odvoz papira i kartonske ambalaže iz plavih kanti, a sledećeg dana, u utorak 30. novembra sa kućnog praga odvoziće plastiku iz žutih vreća ili kanti.
Iz Eko Dunava mole meštane Borova da otpad iznesu do 7 časova ujutro.