U današnjoj emisiji “Lokalno” o isplati božićnica borovskim penzionerima i radu DVD-a Borovo

U emisiji “Lokalno” načelnik Zoran Baćanović izvestiće, između ostalog, o isplati božićnica borovskim penzionerima, poslednjem rebalansu opštinskog budžeta te sastanku u Hrvatskim cestama, vezano za izradu elaborata koji se odnosi na kritične tačke u Borovu i povećanje sigurnosti u saobraćaju. O aktivnostima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo razgovarali smo sa predsednikom DVD-a Miroljubom Mladenovićem. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta.