Županija finansira organizaciju tradicijskih manifestacija

Vukovarsko-sremska županija objavila je Javni poziv za predlaganje tradicijskih manifestacija u kulturi Vukovarsko-sremske županije za 2021. godinu.

 
Pravo podnošenja predloga Zajednici kulturno-umetničkih delatnosti Vukovarsko-sremske županije imaju udruženja, građani i druge pravne osobe sa različitim programima u području kulture Vukovarsko-sremske županije. Prijavu projekta na poziv može podneti udruženje koje je upisano u Registar udruženja i Registar neprofitnih organizacija, odnosno ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije sticanje dobiti.


Ukupna planirana vrednost ovog Javnog poziva je 100 hiljada kuna. Najmanji iznos finansijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojediniom programu ili projektu je hiljadu kuna, a najveći iznos je 20 hiljada kuna. Rok prijave na ovaj Javni poziv je 4. novembar.


Iz županije pozivaju sva kulturno-umetnička drušva sa područja naše županije koja imaju potrebu za određenim finansijskim sredstvima  da se jave na ovaj Javni poziv. Svi potrebni obrasci nalaze se na stranicama Vukovarsko-sremske županije i Zajednice kulturno-umetničkih društava Vukovarsko-sremske županije.