Grad Vukovar raspisao Konkurs za dodelu stipendija

Grad Vukovar, 15. oktobra raspisao je Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima, iz budžetskih sredstava i posebno prikupljenih sredstava (donacija), za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.


Iznos stipendije za studente je 1.000 kn mesečno za deficitarna zvanja i 500 kn mesečno za ostala zvanja. Iznos stipendije za učenike je 400 kn mesečno za deficitarna zanimanja.


Uslovi za dodelu stipendije su: da su učenici ili studenti državljani RH, da imaju kontinuirano prebivalište na području grada Vukovara u neprekidnom vremenskom trajanju od najmanje dve godine do dana objave konkursa za dodelu stipendije, da imaju status redovnog učenika srednje škole, da imaju status redovnog studenta, da se školuju ili studiraju na području RH, da ne koriste odobreni kredit, stipendiju ili neki drugi oblik novčanog primanja koja imaju obeležja stipendije.


Prijave za dodelu stipendija potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objave Konkursa u “Vukovarskim novinama”. Mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar ili ličnom  predajom na porti gradske uprave.


Više informacija o konkursu i potrebnoj dokumentaciji za prijavu zainteresovani mogu pronaći na web stranici Grada Vukovara.