Projekt Š-OLD-ER: Usluga pomoći u kući “Katica za sve”

U okviru projekta “Š-OLD-ER – aktivnim uključivanjem do povećanja zapošljivosti i socijalne uključenosti ranjivih grupa na području opština Erdut i Šodolovci” započela je aktivnost MOBILNI TIM KATICA ZA SVE – usluge pomoći u kući.

Projekat provodi Opština Erdut sa partnerima Opštinom Šodolovci i Centrom za mlade Dalj, a usluga pomoći u kući odnosi se isključivo na osobe s prijavljenim prebivalištem ili boravištem na području navedenih opština. Pomoć se odnosi na poslove održavanja stambenog prostora, pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima, nabavku hrane i lekova, pripremu ogreva, plaćanje računa, prevoz do lekara i sitne popravke u domaćinstvu.

Usluga će idućih 9 meseci biti dostupna na poziv, osobama starijima od 54 godine i osobama s invaliditetom, radnim danima od 7 do 15 časova na brojeve telefona:

Opština Erdut: 031/590-111
Opština Šodolovci: 031/296-083
Centar za mlade Dalj: 099-465-98-10