Ministarstvo nauke i obrazovanja RH raspisalo konkurs za dodelu 10 hiljada državnih stipendija

Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Hrvatske raspisalo je konkurs za dodelu 10 hiljada državnih stipendija za akademsku 2021./2022.godinu, redovnim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Prijave na konkurs za dodeljivanje državnih stipendija podnose se od 13. oktobra do srede 3. novembra do 12 časova. Kao datum podnošenja prijave uzimaće se datum elektornskog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, kao i štampane prijave poslate poštom, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za podnošenje prijava takođe se neće razmatrati.

Mesečni iznos državne stipendije je 1.200 kuna i  biće isplaćen u devet mesečnih rata za period od oktobra 2021. godine do juna 2022. godine. Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu e-mail adresu: drzavne-stipendije@mzo.hr.

Više pojedinosti o uslovima konkursa zainteresovani mogu saznati i na internetskoj stranici resornog ministarstva.