Panel diskusija o obrazovanju u Vukovaru: Istraživanje pokazalo da hrvatska i srpska deca ne trebaju jedna drugu

U organizaciji Evropskoog doma Vukovar i Fondacije Fridrih Ebert iz Zagreba juče je Gradskom muzeju Vukovar održana panel diskusija na temu “Izazovi i perspektiva obrazovanja u Vukovaru”.

Profesorica Dinka Čorkalo Biruški sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavila je rezultate dve studije koje pokazuju da su međuetnički stavovi dece i roditelja u Vukovaru lošiji nego u drugim međuetničkim sredinama. Studija rađena u decembru prošle godine na uzorku od 1568 učenika i 2000 roditelja, pokazala je da hrvatska i srpska deca u Vukovaru ne trebaju jedna druge.

– Ne raspravljamo o tome da li model A valja ili ne, nego o tome šta možemo da učinimo da se deca uzajamno integrišu i da se vršnjački odnosi poprave, da budu bolji i intenzivniji jer ono što danas pokazuju rezultati istraživanja u Vukovaru je da hrvatska i srpska deca više ne trebaju jedna drugu. Dve trećine prijateljstava, tačnije 71 odsto dece nema ni jednog najboljeg prijatelja iz druge vršnjačke grupe, govorim o tri najbolja prijatelja. To nije ni izbliza tako u drugim višeetničkim zajednicama – kazala je Čorkalo Biruški.Pozivajući se na rezultate studije dodala je i da u Vukovaru, među Hrvatima i Srbima, 75-79 odsto građana smatra da je model B školovanja najbolji te da je to podatak koji se mora respektovati.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Siniša Tatalović smatra da bi i jedna i druga zajednica u Vukovaru trebale učiniti dodatne napore da više uče jedni o drugima s obzirom da žive na istim prostorima i u istoj lokalnoj zajednici.

– Na žalost, to se ne događa u onoj meri u kojoj bi se trebalo događati. Mislim da bi na potezu trebale biti gradske vlasti, predstavnici većinskog naroda, koji bi se trebali otvoriti u programskom sadržaju i za neke elemente kulture i tradicije srpske zajednice – ističe Tatalović.

Među učesnicima panel diskusije bio je i potpredsednik Vlade Republike Hrvatske Boris Milošević.

– Ne bih posmatrao i govorio o Vukovaru kao o problemu. Ako postoje određeni izazovi, treba razgovarati i treba pustiti da o tome razgovara struka i roditelji i da bilo kakve eventualne promene budu u saglasnosti s manjinskom zajednicom i onda mislim da tu može doći do određenog napretka. Na politici je da stvara okvir jednog tolerantnog društva gde ćemo uključiti sve zainteresovane i tako stvoriti okvir za dijalog – zaključio je Milošević.

Sandra Mijatović