Javni poziv za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

Spread the love

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je jedinice lokalne i regionalne samouprave na iskaz interesa za učešćem u provođenju postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta iz sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kroz reformsku meru, koja se odnosi na unapređenje sistema za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta, komasaciju i ulaganja.

Osigurana sredstva za provođenje ove mere kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti za period od 2021. – 2026. godine iznose 250 miliona kuna. Javni poziv objavljen je u utorak, 5. oktobra, a rok za iskazivanje interesa 60 dana od objave poziva.

Iz Ministarstva poljoprivrede navode da je za Republiku Hrvatsku od posebnog interesa osigurati transformaciju poljoprivrede koja je važna za razvoj ruralnih područja. Komasacijom poljoprivrednog zemljišta, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i ograničenog prirodnog resursa, stvaraju se preduslovi za primenu savremenih metoda obrade poljoprivrednog zemljišta, za izgradnju i jačanje infrastrukture (kao što su poljski putevi ili kanali), rešavaju se imovinsko pravni odnosi, omogućuje se  veća produktivnost, podizanje konkurentnosti i ponuda poljoprivrednih proizvoda. Postupcima komasacije obuhvatiće se i modernizacija, razvoj kao i primena informatizacije i digitalizacije.

Postupak komasacije u okviru NPOO-a se planira provoditi u nekoliko faza koje će se razlikovati po opsegu i trajanju. Za provođenje postupaka komasacije u okviru navedene reformske mere prihvatljivi su troškovi koji se odnose na poslove utvrđivanja postojećeg stanja u prostoru pre komasacije, katastarsku izmeru, izradu geodetske osnove za komasacijsko područje, izradu katastarskog operata i druge geodetske poslove, analizu stanja i funkcionalnosti postojećih vodotokova i kanalske mreže, analizu stanja i funkcionalnosti postojećeg drenažnog sistema, analizu potrebe za navodnjavanjem, analizu potrebe za izgradnjom poljskih puteva, procenu vrednosti zemljišta na području provođenja komasacije te obavljanje drugih stručnih poslova u okviru komasacije.

Nakon obrade svih prijava zaprimljenih tokom trajanja Javnog poziva, Ministarstvo poljoprivrede pristupiće odabiru prioritetnih područja za provođenje komasacije u okviru sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period 2021. – 2026.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede